Регистрация на нов брокер или агенция в 1001Line.com
Изберете потребителско име (login):
Позволени символи: малки букви, цифри, точка, тире, долна черта, @
( Позволени са имена на кирилица. За потребителското име може да ползвате и ваш Email. )

Парола:
Потвърди паролата:
Разрешени символи: малки букви на латиница, цифри. Без паузи тирета и други символи.
Телефон:
(Телефоните се изобразяват под всяка оферта)
Втори телефон:
Трети телефон:
E-mail:
(Бъдете сигурни, че Email-а е верен).
Град:
Името на града, където се извършва основната дейност.
Офис:
Адресът на офиса (без името на града), в който се извършва основната дейност.
Интернет страница (URL):
Име и Фамилия:
(име на Брокера или Собственика)
Търговско Име на Агенцията:
Името НЕ трябва да е по регистрация а за рекламна цел, така както ще се изобразява в офертите.
Без ЕООД, АД, ЕТ...; без имена на градове.
Името трябва да е написано или само на Кирилица или само на Английски език, без използването на чуждици.
Разрешени символи: букви, цифри, тире и &.
Декларирам, че посочените от мен по-горе данни са верни и точни и нося отговорност за попълнени неверни данни.
Задължително поле;    Проблеми с регистрацията - 0889 613 940